Powrót

Park Centralny - sanatorium Wielka Pieniawa

© Przewodnicy OK

Park Centralny - altana

© Przewodnicy OK

Park Centralny - muszla koncertowa

© Przewodnicy OK

Park Centralny - fontanna Kula

© Przewodnicy OK

Park Szachowy - fontanna

© Przewodnicy OK

Park Szachowy - fontanny

© Przewodnicy OK

Park Szachowy - podœwietlane fontanny

© Przewodnicy OK

Park Józefa - rzeŸba plenerowa dr Józefa Matuszewskiego

© Przewodnicy OK

Park Józefa - rzeŸba plenerowa "Pani z pieskiem"

© Przewodnicy OK

Park Józefa - rzeŸba plenerowa Akiby Rubinsteina

© Przewodnicy OK